top of page

NOVELLEN

Fase 1

OPGAVE 1A OG 1B

1_fase.jpg
Uegnet - Kenneth Bøgh Andersen
00:0000:00

Refleksionsspørgsmål

 

  • Hvilken stemning sidder I hver især tilbage med, efter at I har hørt novellen Uegnet?
     

  • Hvilken stemning, synes I, var den mest fremherskende i novellen?
     

  • Var der noget, der undrede jer i novellen?
     

  • Var der noget, der rørte jer særligt i fortællingen om Eva og Daniel?

OPGAVE 1C OG 1D

Forskellige former for frygt og håb

 

• Frygt er en følelse, der er med til at sikre overlevelse (forsigtighed/overlevelse).

• Frygt for noget får mennesker til at handle (undgå det ubehagelige).

• Frygt kan opstå, når mennesker skal vælge i tilværelsen (angst for at gøre det onde).

• For meget frygt fører til handlingslammelse (følelse af magtesløshed).

• Håb får mennesker til at handle (ønske om noget godt).

• Håb kan rette sig mod det nært forestående og mere sandsynlige (det nære håb).

• Håb kan rette sig mod det fjerne og mindre sandsynlige (det langtrækkende håb).

• For stor optimisme fører til fravær af handling (man føler ikke behov for at handle).

• Både frygt og håb retter sig mod det, der kommer (fremtiden/efter døden).

bottom of page