top of page

ELEVPRODUKT

Fase 6

OPGAVE 6B

De grønne sedler er dennesidige håb.

De gule sedler er hinsidige håb.

Inspiration til håbsformuleringer

 

Er der noget på konvolutten, der giver særlig anledning til håb?

Er der noget på konvolutten, der giver særlig anledning til frygt og dermed håb for det modsatte?

Er der noget på konvolutten, der får dig til at tænke på noget helt andet, du håber på?

OPGAVE 6D

Klassen reflekterer fælles over den samlede placering af håbsformuleringer. Læreren styrer

processen.

Følgende punkter kan tages til efterretning:

• Hvor på mig/andre-aksen placerer håbene sig?

• Hvor på nutids-/fremtids-aksen placerer håbene sig?

• Hvorfor fordeler håbsformuleringerne sig mon, som de gør?

• Hvilket indtryk efterlader håbenes placeringer?

Eleverne skal på baggrund af den fælles refleksion formulere deres endelige håb. Den oprin-

delige formulering kan bibeholdes, eller eleven kan vælge at justere eller helt at lade håbet

skifte karakter på baggrund af fælles refleksion. Eleverne formulerer denne gang deres håb

og skriver det tydeligt på et stykke papir svarende til max. en fjerdedel af et A4-ark - gerne

lidt mindre.

Eleverne skal rive eller klippe et hul/åbning i deres konvolut (se billedeksempel nedenfor).

Elevernes håbsformuleringer fastgøres inden i konvolutten, så teksten kan læses gennem åb-

ningen. Produktet er nu færdigt.

bottom of page